Kurikulum IP

 A.Kurikulum S3 Jalur Kuliah (42 SKS) :
 – Perkuliahan 2 Semester
 – Mata Kuliah Ilmu Pendidikan 24 SKS
 – Mata Kuliah Orientasi & Disertasi 18  SKS
  
 B.Kurikulum S3 Jalur Berfokus Research (42 SKS) :
 Perkuliahan 1 Semester
 – Mata Kuliah Ilmu Pendidikan 12 SKS
 – Mata Kuliah Orientasi, Publikasi  & Disertasi   30  SKS
  
 C.Orientasi
 Ilmu Pendidikan
 – Teknologi Pendidikan
 – Pendidikan IPS
 – Pendidikan Matematika
 – Pendidikan IPA
 – Pendidikan Olah Raga
 – dll.