Kembali ke Akademik

Penilaian

1.   Indeks Prestasi Akademik

  • Prestasi akademik mahasiswa ditentukan melalui perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

  • IPK minimal adalah 2,75. Mereka yang memperoleh IPK di bawah 2,75 akan memperoleh peringatan untuk memperbaikinya pada semester berikutnya.

  • Mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi di bawah 2.75 dalam dua semester berturut-turut akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan.

2.   Bentuk Penilaian

Penilaian hasil ujian setiap mata kuliah per semester diberikan dengan nilai huruf A, B, C, sebagai konversi nilai angka 55-100, serta diberikan nilai bobot tertinggi 4.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

–    Tugas 30%

–    Ujian Tengah Semester (UTS) 30%

–    Ujian akhir Semester (UAS) 40%

Nilai Angka

Nilai Huruf

Nilai Bobot

85 – 100

A

4

80 – 84

A-

3.6

75 – 79

B+

3.3

70 – 74

B

3

65 – 69

B-

2.6

60 – 64

C+

2.3

55 – 59

C

2

3.   Batas Minimum Lulus dan Perbaikan Nilai

  • Batas minimum lulus Mata Kuliah adalah C.

  • Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan bagi yang nilainya kurang dari B, dengan cara mengikuti kembali sepenuhnya perkuliahan mata kuliah yang dimaksud pada semester berikutnya.

  • Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas akademiknya diberikan nilai BL yang harus dilengkapi pada semester berikutnya. Bila tidak dapat menyelesaikan maka nilai itu berubah menjadi tidak lulus.

English English Indonesian Indonesian